Πολιτική διαχείρισης δεδομένων

Το όνομα και η φήμη Starbucks θεμελιώθηκαν στην εμπιστοσύνη των πελατών μας. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε βάσει της παρούσας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (στο εξής: “ιστοσελίδα”). Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας σημαίνει αποδοχή των παρόντων όρων και των Όρων Χρήσης. Στην περίπτωση που οι όροι τροποποιηθούν, θα τροποποιηθεί και η ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, συστήνουμε να ελέγχετε την ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με την γενικότερη πολιτική μας σε ότι αφορά την χρήση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο από τους επισκέπτες μας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@starbucks.com.gr

ΠΡΟΣΤΑ�ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας (αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά, κάρτα Starbucks κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 138/2001.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED θα τηρεί σε αρχείο (βάση δεδομένων του Τμήματος Marketing ή Ανθρώπινου Δυναμικού) και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση των αιτούντων από το αρμόδιο τμήμα. Ότι τα δεδομένα αυτά δύναται η άνω εταιρία να χρησιμοποιήσει και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

Ότι στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχει πρόσβαση η εταιρία MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED. Τα δεδομένα αυτά δεν θα ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ότι έχετε δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 138/2001 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Marketing +30 2109856360.

Διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες (links)

Σας ενημερώνουμε ότι, αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων τους. Η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στις ιστοσελίδες αυτές.

Ανήλικοι

Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας σε ανήλικους χωρίς την επίβλεψη των γονέων τους/κηδεμόνων τους.

Ασφάλεια

Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε εύλογη εμπορικά και τεχνολογικά προσπάθεια στην τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται με σκοπό να προστατεύσει τα εν λόγω δεδομένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, αθέμιτη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.