ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ STARBUCKS

Η χρήση της κάρτας Starbucks συνεπάγεται την απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Η κάρτα Starbucks είναι μια χρεωστική κάρτα, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να κάνουν αγορές σε οποιαδήποτε καταστήματα Starbucks στην Κύπρο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο κάτοχος μπορεί να το χρησιμοποιήσει πολλές φορές μέχρι να χρησιμοποιήσει όλο το ποσό που έχει πιστωθεί στην κάρτα, ενώ μπορεί επίσης να ανανεώσει την αξία της πίστωσης, με το ελάχιστο ποσό πίστωσης των Δέκα Ευρώ (€ 10).

Η κάρτα Starbucks μπορεί να πιστωθεί με οποιαδήποτε μορφή πληρωμής που γίνεται αποδεκτή από τα συμμετέχοντα καταστήματα Starbucks στην Κύπρο.

Αν ο πελάτης κάνει μια αγορά μεγαλύτερης αξίας από το ποσό των χρημάτων που είναι διαθέσιμο στην κάρτα του, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας, αλλιώς η αγορά δεν θα ολοκληρωθεί.

Όλοι οι κάτοχοι Starbucks Card μπορούν να εγγράψουν την κάρτα τους στο www.starbucks.com.cy (σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται λεπτομερώς σε αυτό) και να ελέγχουν το διαθέσιμο υπόλοιπό τους σε οποιοδήποτε συμμετέχον κατάστημα Starbucks στην Κύπρο ή στο www.starbucks.com.cy. Επιπλέον, η καταχώρηση της κάρτας σας Starbucks, όπως περιγράφεται παραπάνω εξασφαλίζει προστασία στο τρέχον ταμειακό υπόλοιπο του κατόχου σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας και μπορεί να ανακτήσει το χαμένο ποσό αποκτώντας μια νέα κάρτα σε αντικατάσταση της .

Τα προϊόντα που αγοράζονται με την κάρτα Starbucks, υπόκεινται στην ίδια εμπορική απόδοση και την αλλαγή πολιτικής που εφαρμόζεται σε εκείνα τα προϊόντα που αγοράζονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τα καταστήματα Starbucks.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταλλαχθεί η κάρτα Starbucks και / ή οποιεσδήποτε πωλήσεις δυνάμει της κάρτας, έναντι μετρητών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής για αγορές που πραγματοποιούνται με τη χρήση της κάρτας Starbucks και να τροποποιεί ή να αντικαταστεί τα οφέλη για κάθε αγορά.

Σε αγορές με την κάρτα Starbucks δεν θα δίνονται ρέστα. Το υπόλοιπο - μετά την αφαίρεση αξίας της κάθε αγοράς – ποσό, θα πιστωθεί στις κάρτες Starbucks και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τυχόν μελλοντικές αγορές όποτε το επιθυμεί ο πελάτης.

Η MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο αυτής της κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων των κατόχων και τις ανταμοιβές της κάθε αγοράς. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο της κάρτας με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας που έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εγγραφής της κάρτας ή με την ανάρτηση για κάθε τροποποίηση στα καταστήματα της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα της. Η εταιρία MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα επιβράβευσης της Κάρτας Starbucks. Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να κοινοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, και ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα κατά της εταιρίας, και με την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα πιστότητας προσφέρεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνό του, είτε μέσω τηλεφώνου στο +357 22778000 ή μέσω email στο info@starbucks.com.gr. Μέχρι την κοινοποίηση της εν λόγω αλλαγής, κάθε έγγραφο θα κοινοποιείται αμελλητί, στην παλιά διεύθυνση και / ή ηλεκτρονική διεύθυνση και / ή στον αριθμό τηλεφώνου.

Η MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τακτικά τον ιδιοκτήτη μέσω ταχυδρομείου, e-mail, μήνυμα (sms) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Εάν ο κάτοχος της κάρτας δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει διαφημιστικό πληροφοριακό υλικό, μπορεί να υποδείξει αυτή την επιθυμία μέσω γραπτής επικοινωνίας στο info@starbucks.com.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μετά την καταχώρηση της κάρτας Starbucks από τον κάτοχο, η εταιρεία MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED, η οποία διατηρεί την έδρα της στη Λευκωσία, Θεμ. Δερβη 41, Χαβάη Λευκωσία Πύργος, Γραφεία 806-7, Λευκωσία, Κύπρος, θα κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα που λαμβάνει, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των πελατών της και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της κάρτας Starbucks διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138 (Ι) / 2001) και έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων αφού ενημερώσει το Τμήμα Προώθησης Προϊόντων της εταιρείας MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED.

Τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλες επιχειρήσεις μέλη του ομίλου εταιρειών Μαρινόπουλος, που διατηρούν νομικά στοιχεία των πελατών κάτω από τον έλεγχο του Υπευθύνου Επεξεργασίας για την προώθηση των προϊόντων τους, και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138 (Ι) / 2001), υπό τον έλεγχο του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή οποιοδήποτε μέλος διοριστεί από την Εταιρεία MARINOPOULOS COFFEE COMPANY CYPRUS LIMITED κατ’ εντολή για την εκτέλεση της διαχείρισης του σχετικού φακέλου.